U Chooz / graduation project

Een speelse en interactieve lesmethode over de profielkeuze voor derdejaars HAVO- en VWO-leeringen.

EEN GOEDE STUDIEKEUZE BEGINT
BIJ DE JUISTE PROFIELKEUZE
 
Op 20 januari 2015 stemde een meerderheid van de Eerste Kamer
in met de invoering van het leenstelsel voor het hoger onderwijs.
De basisbeurs verdwijnt per 1 september 2015.
 
De druk om in één keer een goede studiekeuze te maken neemt toe,
want een verkeerde studiekeuze heeft grote financiële gevolgen.
Om die reden is het belangrijk dat scholieren al vroeg en intensief
worden begeleid bij de loopbaanoriëntatie.
 
Het lespakket U Chooz kan hiervoor als hulpmiddel dienen;
een speelse en interactieve methode waarin scholieren ontdekken
welk profiel zij het beste kunnen kiezen. U Chooz is bedoeld voor
derdejaars HAVO- en VWO-leerlingen en bestaat uit een thuisopdracht
en een klassikale activiteit.
top five photos by Nico van Maanen
bottom five photos by Elvira Koek
Back to Top